Tajemný vrch Zavírka

Jsem si jist, že máte svá oblíbená kam se často vracíte. A jak místo více poznáváte, začnete si pokládat různé otázky: co tam je, proč to tam je? V Brdech je pro mě jedno takové místo vrchol Zavírka. Pro hledání dobrodružství a tajemna často pronikáme do hlubin lesů, ale Zavírka je na samém okraji této krásné krajiny. Pojďme jej zmapovat a zjistit, že to není jen obyčejný kopec.

Vrchol nalezneme po levé straně hráze Pilské nádrže, která je častým cílem pro krátkých procházek z Příbrami a přilehlého okolí. Geologicky je Zavírka protáhlým ramenem Brdců, což je jedna z nedalekých osmistovek Brd, která je z Pilské na dohled a podívaná je to impozantní. Dostane vás především při západu slunce právě nad protější hradbou Brdců.

Samotný vrchol Zavírka se zvedá od levé strany hráze a je prostě nepřehlédnutelný. I z vyšších partií nedaleké Příbrami Vám pomůže v orientaci, kde se nachází údolí s Pilskou nádrží.

Kamenný val

Že je vrchol se svými 720 m něčím zajímavý zjistíte pohledem do seznamu kulturních památek. Zde je pod kat. číslem 1000131085 evidován kamenný val patrně pravěkého.  Odhaduje se pozdní doba bronzová, či pozdní doba halštatská. Vzhledem k době a provedení je tak předpoklad, že za vším mohou být Keltové. Avšak vzhledem k nenalezeným artefaktům nelze s určitostí potvrdit jak dobu, tak účel valu. Vše může být zcela jinak.  Představy, zda se jednalo jen o oppido obranné, úkryt v případě válek, nebo základ nového keltského hradu zůstávají jen v naší fantazii. Nálezy drobné povrchové hornické činnosti mohu, ale opět nemusí, být právě vodítkem k původu opevnění. Mám bujnou fantasii, napadá mě tak spojitost s nedalekými Keltskými rýžovišti a opevněním v okolí Třebska. Ale to zabíhám jako lajk do neznáma. Pravěkému valu se věnuji detailně v tomto článku, který doporučuji :-).

Foto: Hynek Harvánek

Ač mnoho vody v Pilském potoce odteklo, můžeme přesto na pozůstatky valu narazit i dnes. Je značně poškozen a místy především díky lesnímu hospodaření takřka zmizel. Avšak od severozápadu po jihovýchod naleznete pod vrcholem nepravidelná drobná „kamenná moře“. Nejedná se o síly přírodní, ale dílo lidských rukou. Právě jihozápadní a jižní část vrcholu skrývá nejzachovalejší oblast. Val dosahoval nejspíše něco kolem 1,5 m. Ale díky terénní vlně kolem vrcholu, byl v některých místech těžko překonatelný. Představíte-li si rozsah valu v terénu, nejednalo se o žádné malé, nevýznamné dílo.

Skalní útvar na vrcholu

Samotná kóta vrcholu Zavírka je, jak již v Brdech bývá, nevýrazná a bez rozhledu do kraje. Co však stojí za návštěvu, je nedaleký parádní skalní útvar, též nazýván jehla. Na vrchol se dostanete přes mýtinu na vrcholu (GPS: 49°40’20.1″N 13°54’12.3″E). Skála není závratná, ale na místě neočekávaná a o to více je krásná. Ihned Vás napadnou myšlenky, jakou roli toto místo mohlo hrát v době „života“ pravěkého valu. Jak to zde asi původně vypadalo?

FOTO: Hynek Harvánek (skalní jehla nedaleko vrcholu)

Lesnické skvosty

A do třetice. Zavírka Vás mile překvapí i po stránce flóry. Stejně jako Klobouček či Třemošná se Vám pochlubí krásnými buky, „vetřelcem“ v Brdech, tedy modřínem a statnými jedlemi. Vše dokreslují porosty lišejníků. V případě buku naleznete i nádherné kousky, kterých je již v Brdech poskrovnu. Stojí za to u nich odpočinout a dočerpat síly.

Zajímavé výhledy

Jak jsem již psal, Zavírka Vás nepřiláká na výhledy ala dopadovky v Brdech. Nicméně z jihozápadní nejzachovalejší části valu lze malým výhledem lehce pohlédnout směrem k Rožmitálu a okolí.

Dále Vás při sestupu ze Zavírky k Pilské nádrži, především při letním západu slunce, bude doprovázet třpytící se a sluncem zalitá hladina hráze.

Nevím jak Vy, ale já řadím Zavírku mezi top místa Brd. A to klidně hned vedle Třemošné, Toku, Prahy apod. Na jednom místě na Vás čeká kus historie, bujné porosty, skalní útvary a to jen pár kilometrů od Příbrami. Každý rok se se, několikrát vracím.


V okolí Pilské nádrže dbejte upozornění, nacházíte se v I. ochranném pásmu vodního zdroje pitné vody pro město Příbram a okolí.


Kudy na Zavírku

  • Nejlepší přístup je z Kozičína (parkoviště u zákazu vjezdu). Cestou navštívíte ohradu s jeleny u hájenky U Slaniny a poté Pilskou nádrž. / TRASA
  • Další možnost a zároveň příjemná procházka vede z Lázu (Hájenka Láz). / TRASA
  • V neposlední řadě je možné vyrazit z Bohutína (parkoviště u koupaliště). / TRASA
  • NAPLÁNUJTE SI SVOU TRASU.
  • JAK SI ULOŽIT TRASU DO MOBILU.

Zavírku najdete u Pilské nádrže

  • GPS: 49.6726825N, 13.9033081E
  • Výška: 720 m n.m.

1 komentář: „Tajemný vrch Zavírka

  1. Krásné popovídání o závirce. Můj tatínek byl hajný, na závirce vykopal střepy hliněnych nádob. Po letech je odvezl host,který byl u tatínka na zvěři.byl to nějaký vědec z prahy.bylo to v 60 letech minulého stoleti. Věřili ze na závirce hradiště bylo.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *